Trường chấp nhận

Trường chấp nhận

New York University

Đại học New York

Học bổng và hỗ trợ

Các trường chấp nhận bài thi iTEP và cũng là đối tác lâu năm của Nam Anh Education (Đơn vị phân phối độc quyền bài thi iTEP tại thị trường Việt Nam) luôn có những chính sách ưu đãi về học bổng cùng các chính sách hỗ trợ riêng phù hợp với năng lực của các học viên.

Các trường nổi bật chấp nhận iTEP

Dưới đây là các trường nổi bật chấp nhận iTEP, mời các bạn cùng tham khảo!

Link tra thông tin các trường chấp nhận iTEP

Bài viết dưới đây đính kèm link tra thông tin các trường chấp nhận iTEP SLATE và iTEP Academic.