Các trung tâm khảo thí

Các trung tâm khảo thí

Chúc mừng Công ty Du học DEOW Vietnam trở thành Trung tâm khảo thí iTEP

iTEP Việt Nam xin chúc mừng Công ty Du học DEOW Vietnam vì đã chính thức trở thành Trung tâm khảo thí của iTEP. 

Nam Anh English Quốc Oai vinh dự trở thành Trung tâm khảo thí iTEP

iTEP Việt Nam xin chúc mừng Nam Anh English Quốc Oai vì đã chính thức trở thành Trung tâm khảo thí của iTEP. 

Chúc mừng Nam Anh English Nguyễn Phúc Lai trở thành Trung tâm khảo thí iTEP

Xin chúc mừng Nam Anh English Nguyễn Phúc Lai đã chính thức trở thành Trung tâm khảo thí iTEP tại Việt Nam. 

Quyền lợi dành cho trung tâm khảo thí của iTEP

Nam Anh Education chính thức trở thành đơn vị phân phối ĐỘC QUYỀN chứng chỉ iTEP tại thị trường Việt Nam từ tháng 10/2021. Hiện tại, Nam Anh đang mở rộng hệ thống trung tâm khảo thí iTEP. Quyền lợi dành cho trung tâm khảo thí của iTEP như sau:

Điều kiện để trở thành trung tâm khảo thí của iTEP

Muốn trở thành Trung tâm khảo thí của iTEP, các đơn vị cần đáp ứng các điều kiện dưới đây.