Bảng giá và thanh toán

Bảng giá và thanh toán

| Posted 5/23/2022 | Giới thiệu về iTEP | Lượt xem: 1675

iTEP Việt Nam xin thông báo lệ phí bài thi iTEP và cách thức thanh toán để các học sinh, sinh viên và phụ huynh cùng nắm rõ.

Đăng ký thử nghiệm

- Đối tượng: Dành cho học sinh muốn thi thử chính thức của iTEP
- Mục tiêu: Đánh giá hiện tại theo kích thước của iTEP
- Trải nghiệm thao tác trực tuyến công nghệ cao
- Không có chứng chỉ
- Mức giá: $ 30

Đăng ký thi ( Bấm tại đây )

item

Đăng ký thi thật

- Đối tượng: Dành cho học sinh muốn thi thật chủ đề của iTEP
- Mục đích: Đánh giá năng lực tiếng Anh chuẩn quốc tế
- Bài thi trực tuyến công nghệ cao
- Được cấp chứng chỉ iTEP

Mức giá:

- iTEP SLATE Core và iTEP Academic Core: $ 80
- iTEP SLATE Plus và iTEP Academic Plus: $ 129

Đăng ký thi ( Bấm tại đây )

"Bảng giá và thanh toán" (Tên tài khoản: NAEDU, Số tài khoản: 0002110218298, Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MB)