Những lợi ích của iTEP

Những lợi ích của iTEP

| Posted 5/23/2022 | Giới thiệu về iTEP | Lượt xem: 1301

Nếu có chứng chỉ iTEP, các bạn trẻ muốn đi du học sẽ có cơ hội được trường chấp nhận cao hơn, được nhận mức học bổng lớn hơn và dễ dàng đỗ visa khi phỏng vấn.

iTEP được xem là một thước đo tiêu chuẩn để đánh giá trình độ tiếng Anh của du học sinh. Thế nên, với những bạn trẻ có ước mơ du học, iTEP trở nên cực kỳ quan trọng bởi vì, nếu có chứng chỉ iTEP, các bạn có cơ hội được trường chấp nhận cao hơn, được nhận mức học bổng lớn hơn và dễ dàng đỗ visa khi phỏng vấn.

item

Hiện tại, có tới hơn 600 trường đại học, cao đẳng và trung học sử dụng bài thi iTEP trong danh mục kỳ thi quốc gia của hơn 64 quốc gia (đặc biệt là Hoa Kỳ).