iTEP chúc mừng học viên xuất sắc Trần Anh Trí

iTEP chúc mừng học viên xuất sắc Trần Anh Trí

| Posted 5/17/2022 | Học viên xuất sắc | Lượt xem: 673

Xin chúc mừng chàng trai tài năng Trần Anh Trí, Thành phố Hồ Chí Minh đã chinh phục bài thi iTEP với điểm số xuất sắc 4.8.

Một lần nữa, chúc mừng em 

item