iTEP chúc mừng học viên xuất sắc Nguyễn Đức Mạnh

iTEP chúc mừng học viên xuất sắc Nguyễn Đức Mạnh

| Posted 5/17/2022 | Học viên xuất sắc | Lượt xem: 730

Xin chúc mừng thí sinh iTEP Nguyễn Đức Mạnh - Chàng trai Hà Thành ham học hỏi vừa chinh phục bài thi iTEP với điểm số xuất sắc 5.0 trong đó, phần Nghe, Đọc đạt số điểm tuyệt đối là 6 điểm.item